Styrelsen för Svenska Gråhundklubben vill uppmuntra så många som möjligt att starta och meritera sina gråhundar i syfte att få en bättre avelsutvärdering och en större avelsbas. Det är bara ungefär 20 % av gråhundarna (samt andra älghundsraser) som jaktmeriteras och det är egentligen en på tok för låg siffra. Vi är övertygade om att betydligt fler gråhundar än så är goda jakthundar nog att kunna hämta hem pris på jaktprov. Även om inte just du som hundägare är intresserad av avelsverksamhet så är värdet av att du valt att meritera just din hund viktig för den uppfödare där du köpte valpen och för kullens utvärdering. Bara genom jaktprov kan vi på riktigt utvärdera jaktegenskaperna och hur väl aveln utvecklar dessa.

Att få fler gråhundar till start är en av klubbens mest prioriterade uppgifter och för att uppmuntra detta har vi nu i samarbete med Tracker (som sponsrar med två Artemispejlar) valt att hålla två lotterier för denna provsäsong. Vi kallar dessa utlottningar ”Hundägarens första jaktprov” samt ”Gråhundar under 3 år vid provstart”. Båda utlottningarna gäller för löshundsprov på älg. Man behöver inte uppnå ett prisprov för att delta i utlottningen. I detta fall är det deltagandet som vi vill premiera och uppmuntra.
För deltagande i lotterierna krävs:
Medlemskap i Svenska Gråhundklubben.
Proven ska vara kollegieförda.
Hundägaren har anmält sig till utlottning enligt nedan redovisade mailadresser.

Det ena lotteriet är vikt för de gråhundsägare som aldrig tidigare själv gått ett jaktprov med en gråhund. Syftet är att ytterligare motivera dessa hundägare att komma till start.

Det andra lotteriet är vikt för de som startar en gråhund yngre än 3 år vid provtillfället. Hunden ska tidigare inte ha gått något prov. Syftet är att just få ut fler unga hundar på prov.

Anmälan görs till följande adresser för resp. utlottning:
Första jaktprovet:
anders.johansson@svenskagrahundklubben.se
Hundar under 3 år:
richard.claesson@svenskagrahundklubben.se

Per-Åke Loftegård har för Svenska Gråhundklubben författat en bra artikel i kommande nummer av Älghunden. Temat är ”Varför meritera min jakthund?”. Håll utkik efter den när tidningen kommer! Där finns också denna information om respektive utlottning. Utlottningen omfattar innevarande provsäsong (med start 2021-08-21).