OBS! NY KALLELSE ÅRSMÖTE 2021

Årsmöte 2021

Bäste medlem i Svenska Gråhundklubben

Du kallas härmed till årsmöte i klubben.
Den 28 februari kl. 15:00

Pga av pandemin väljer vi att ha det digitalt via Zoom.

Ni som vill deltaga i mötet måste anmäla er senast 21/2.

Anmälan görs till
per.sarnmark@svenskagrahumdklubben.se
eller
malin.westin@svenskagrahundklubben.se

Bifogar även lite material till mötet som ni kan fundera och ta ställning till.

Jaktprovsregler version 12 slutligt förslag projektgrupp
Kvarstående skillnader 4 januari 2021
Ledhundsregler 210112
Missiv jaktprovsregler till klubbarna
PP Regelförslag 13 januari 2021 – ver 3
PP Regelförslag 13 januari 2021 – ver 3
Röstningsmall lokal och rasklubbar jan 2021

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Svenska Gråhundklubben

Senast uppdaterat

Sponsorer