Årsmöte 2021

Bäste medlem i Svenska Gråhundklubben

Du kallas härmed till årsmöte i klubben.

Den 27 februari kl 15:00

Upplands Väsby

(Eventuellt en digital lösning om det rådande läget fortsätter).

www.svenskagrahundklubben.se

https://www.facebook.com/groups/sv.ghk/