Här kommer årets unghundslista, tik och hane finns under samma fil, ändra i flikarna längst ner till vänster ! Kriterierna finns att läsa nedan.

http://www.alghundklubben.com/…/Unghund-lista-Gr%C3%A5hund-…

Kriterier för UHL – UTL

En rekommenderad hund i UHL/UTL skall anses hålla ett känt högre värde än övriga hundar.

I 2019-20 års listor skall hundarna vara födda 1/1 2017 och senare. Hundar som är födda 2016 och är med på 2019-20 listan kvarstår, men inga nya 2016 hundar påförs.

Djuren skall vara friska och inte ha föräldrar som lämnat PRA, EP och Glaukom eller annan ärftlig allvarlig sjukdom.

• Tagit 1:a pris på jaktprov som löshund på älg i Sverige.

• Ha jaktprovsmeriterat kullsyskon som löshund på älg.

• Båda föräldradjuren skall vara jaktprovsmeriterade som löshundar på älg.

Hunden skall ha en inavelskoefficient på högst 2,5 beräknat på 5 generationer.

För hund som skall vara med på listan krävs att den är AD fri samt har HD A eller B.

Efter årsstämman 9 april 2011 beslutades att AD kravet inte gäller Gråhund, för att komma med på unghund/tiklistan.

En tvåa alternativt en Good efter 15 månaders ålder, på utställning.

För att komma på listan skall minst 50 % av valparna i kullen vara HD röntgade. Kullsyskon med HD fel kan tolereras om minst 80 % i kullen är röntgade och övriga har HD A eller B. Totala antalet HD fel i kullen får ej överstiga 20%.

/Mvh Admin