U: SE J(LÖ)CH, SE UCH, KOIMYRA’S AKIRA SE38901/2012, kv 6/10
u: J, HIRVIROVAN TARU  FIN29393/08
e: NORD J(LÖ)CH, BAMSE  N27201/07

E: FI JCH, FI UCH, HEPOVAARAN ROKI, FI50556/16, kv 3/4
u: FI JCH, SIRU, FI48196/12
e: FI JCH, FI UCH MYRSKOGENS HERO, FI27722/14

Akiras kullvärde är 6/10. Hon har på sina tre kullar lämnat efter sig 47% meriterade avkommor. Samtliga valpar efter henne (21 st) är HD röntgade, alla med HD A utom en som har HD B. Tidig jakt i föregående kullar.

Roki kommer ur starka jaktlinjer, tidigt igång med första provstart 11 månader ung, med första pris på 85p. Hd A index 109. Kullvärde 3/4.
Ögonlyst 2020-02-18 UA.
Av de valpar som uppnått provålder efter Roki (27 valpar) så är 44% meriterade, äldsta kullen har inte uppnått 2 år ännu.

Förväntas stabila valpar med god exteriör och mycket jakt.
Säljes till dig som har för avsikt att meritera, hd röntga och gå utställning!

Tokbäckens Kennel
Andreas Åkerlund
Tel: 070-6223489
Bollnäs