Bäste medlem i Svenska Gråhundklubben

Du kallas härmed till årsmöte i klubben.

Den 29 februari kl 14.00

Medborgarskolan i Luleå, Sandviksgatan 81

Ladda ner inbjudan här