U: J Ekobells Karma se17344/2017 Hd A Öga Ua CK
u: SE J(LÖ)CH MIDNIGHT DOME’S BELLA  SE10797/2012
e: SE J(LÖ)CH BÄCKLIDENS ACKE  S55763/2008

E: SE J(LÖ)CH Storejen’s Enzo Se16563/2015 Hd A Ed ua CERT
u: SE J(LÖ)CH STOREJEN’S BISCHA  SE35703/2010
e: SE (LÖ)CH, FULLSBERGETS DRAGO  S37306/2008

Endast till ägare som kommer röntga höfter, jaktprovameritera och ställa ut. Föräldrarna används på älg, Björn och gris. Inavelskoff 0,4% och hd index 105 i kombinationen.

Helena Lidberg
E-postadress: kaitans@live.se
Telefonnummer: 0727340929