Svenska Gråhundklubben har härmed det stora nöjet att inbjuda till vårt tredje ungdomsmästerskap!
Tävlingsdag: Lördag 2/11, 2019.
Plats: Hemmamarken för den tävlande.
Sista ansökningsdag: Tisdag 15/10 2019.
Avgifter: Tävlanden betalar ordinarie arvode till domaren enligt varje lokalklubbs priser på provdagen. Svenska Gråhundklubben står för anmälningsavgiften.

Antagningsregler ungdomsmästerskapet:
Anmäld hund skall vara utställd med lägst Good som resultat på officiell hundutställning.
Hunden skall ha fyllt 1 år.
Hundens skall vara vaccinerad som valp vid 1 år samt sedan vart fjärde år.
Hunden skall vara HD röntgad med A, B eller C som resultat, resultatet skall vara officiellt vid sista anmälningsdag.
Inga tidigare jaktprovsmeriter krävs för start!
Den tävlande skall vara betalande medlem i Svenska Gråhundklubben.
Högsta ålder för deltagande i ungdomsmästerskapet är 25 år vid tävlingsdagen.
Hunden skall ägas inom familjen (som familj räknas föräldrar och syskon).
Hundarna döms MED pejlutrustning.

Uttagning:
Tre(3) hundar från varje område kommer tas ut genom lottning. Totalt 12 tävlanden.
Område 1: Norrbotten, Västerbotten
Område 2: Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Gävleborg
Område 3: Dalarna, Bergslagen, Östsvenska
Område 4: Västsvenska, Sydsvenska

Reservhundar:
2 hundar lottas ut till 1:a respektive 2:a reserv från varje område. Skulle något område inte få tillräckligt med anmälningar så lottas det bland första reserver från andra områden.

Anmälan:
Hund och tävlande som önskar delta i tävlingen skall ha inkommit med en anmälan till Svenska Gråhundklubben senast den 15 oktober 2019. Ägare till anmäld hund skall senast 15/10-19 ha betalat sitt medlemskap i Svenska Gråhundklubben. Medlem som önskar delta i tävlingen skall vara fullbetalande eller familjemedlem.
Obs, ägaren till hunden behöver vara medlem även i Svenska Älghundklubben för att kunna starta på prov.
Medlem äger rätt att endast anmäla en (1) hund till tävlingen.
Anmäld hund skall vara HD-undersökt och utställd med lägst good på officiell hundutställning senast vid anmälningstillfället och vara ifyllt i ansökan. Hunden måste ha fyllt 1 år på tävlingsdagen.

Anmälan mailas till: per.sarnmark@svenskagrahundklubben.se
Följande uppgifter måste bifogas anmälan för att vara fullständig!

Hundens reg nr:
Hundens chip eller tatuerings nummer:
Hundens namn:
Vaccinerad senast:
Tävlandens namn och ålder:
Tävlandens mailadress:
Tävlandens adress och telefonnummer:
Ägarens namn och mailadress:
Vilket område tillhör du :
Medlem i Svenska Gråhundklubben med medlemsnr :

Har du några frågor om anmälan, regler eller plats etc, tag kontakt med Per Särnmark, 073-8360480. Med vänlig hälsning: Styrelsen Svenska Gråhundklubben