Mattilsynets råd til hundeeiere

 • Begrens nærkontakt med andre hunder, men sørg for at hunden din får den luftingen og mosjonen den trenger.
 • Ansamlinger av hunder bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses.
 • Ikke la hunden hilse eller snuse på andre hunder på tur.
 • Plukk opp avføring etter hunden din og kast det i en søppelkasse.
 • Unngå at hunden snuser på eller spiser ting i grøfta hvor andre hunder har vært.
 • Kontakt veterinæren hvis du oppdager blodig diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.
 • Ring veterinæren før du tar med deg akutt syk hund til klinikken.
 • Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir.

Spørsmål og svar – Dette bør du vite som hundeeier

Mattilsynet har de siste ukene mottatt mange meldinger fra veterinærer om hunder med blodig diaré. Noen av hundene har dødd, men de fleste blir friske etter behandling hos veterinær. Årsaken til sykdomstilfellene er foreløpig ikke kjent.

Vi har mottatt informasjon om sykdomstilfeller med lignende symptomer fra alle landets fylker.

Vi har gått aktivt ut sammen med Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen og veterinærklinikker for å innhente informasjon om sykdomstilfeller, gjennom en spørreundersøkelse som har blitt sendt til veterinærer.

Veterinærer sender også inn prøver fra syke hunder, og flere døde hunder blir obdusert.

Det er et omfattende og tidkrevende arbeid å systematisere informasjon om de syke hundene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom tilfellene.

På nåværende tidspunkt letes det bredt etter mulige årsaker, som virus, bakterier, sopp, og parasitter.

Mattilsynets råd til hundeeiere oppdateres fortløpende.

I tillegg til de generelle rådene oppfordres hundeeier med syke eller døde hunder til å ta vare på prøver av hva hunden har spist siste 14 dager, slike at man kan ta prøver av dette hvis blir nødvendig. Fôr er en av mange muligheter som undersøkes.

Siste nytt

Oppdatering torsdag 19. september: Siden tirsdag har Mattilsynet mottatt seks nye meldinger om hunder som har lignende symptomer på sykdom. Én av disse døde. Tilfellene er fra Oppland, Østfold, Finnmark og Akershus. Mattilsynet har nå mottatt meldinger fra alle landets fylker.Dette er tilfeller som er meldt direkte til Mattilsynet, og ikke som tilbakemelding via spørreundersøkelsen som er sendt ut til veterinærer.

Spørreundersøkelsen viser så langt at det har vært minst 173 tilfeller med blodig diaré hos hunder, av varierende alvorlighetsgrad, siden 1. august.

Det er viktig å huske på diaré er et ganske vanlig symptom hos hunder, men da ofte med mindre akutt sykdomsforløp og alvorlighet. Det er ikke alltid smittsomt og tilfellene henger ikke nødvendigvis sammen. Alle meldingene om hunder med blodig diaré kan derfor ikke settes i sammenheng før vi vet hva sykdomstilfellene faktisk skyldes.

Foreløpige svar kan indikere en økning av sykdomstilfeller med blodig diaré på hund fra ca. 20. august i år. Det ser nå ut til at antall tilfeller er på vei ned. Det er imidlertid noe usikkerhet rundt dette, da det kan være manglende eller forsinkede innrapporteringer til Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet har obdusert 15 hunder, som alle viser samme tegn på blodig tarmbetennelse. Bakterien Providencia alcalifaciens har så langt blitt påvist hos tolv av disse.

Det jobbes videre med å bearbeide informasjon fra spørreundersøkelsen, samtidig som nye svar kommer inn.

Vi følger flere spor i samarbeid med Veterinærinstituttet i håp å finne årsaken til de mange tilfellene av syke og døde hunder den siste tiden.

Mattilsynet anbefaler fortsatt hundeeiere å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem.

Dette vet vi så langt

 • – Foreløpig er det ingen fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, områder og lignende.
 • – De første vurderingene av kartleggingen viste at det i de fleste tilfeller der det bor flere hunder i samme dyrehold, har bare én hund blitt syk. Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder.
 • – Bakterien Clostridium perfringens har blitt påvist hos flere av hundene. På nåværende tidspunkt kan vi ikke si om dette er årsaken til symptomene.
 • – Veterinærinstituttet og Mattilsynet mener å kunne utelukke flere mulige årsaker: Parvovirus, circovirus, coronavirus, parasittene Giardia og Cryptosporidium, miltbrann, EHEC, harepest (tularemi), valpesjuke, bakteriene Campylobacter og Salmonella, gjærsopp og muggsopp, forgiftning med rottegift og lignende spesifikke forgiftninger (omfatter ikke alle typer toksiner som kan forekomme naturlig). Algeforgiftning og flåttbårne sykdommer er heller ikke sannsynlig.