Årets Gråhundsmästerskap går av stapeln i Jämtland den 5 oktober. Provområdena är i den sydöstra delen av Jämtland och förläggningen kommer vara i Gällö.

Bakgrund till nya uttagningsregler: Intresset för att anmäla hundar till vårt rasmästerskap har varit väldigt lågt i förhållande till antalet gråhundar som finns registrerade. Reglerna har från många håll tyckts vara för krångliga och det finns en ”inbyggd tro” att resultatet inte ska räcka till för att kvala in. Detta gör att det breda intresset för mästerskapet inte står i paritet med klubbens och då medlemmarnas kostnader för ett sådant arrangemang. Ett rasmästerskap ska syfta till att öka intresset och viljan att gå jaktprov för en större bredd. Därför har styrelsen tagit fram enklare uttagningsregler. Vi hoppas detta ska få upp intresset och gynna mästerskapet samt viljan att anmäla sin gråhund till mästerskapskvalificering.

Regler för deltagande i kval till mästerskapet 2019:

  • 8 stycken Svenska gråhundar samt en norsk och en finsk gråhund tas ut för mästerskapet.
  • För att kunna anmäla sin Gråhund till mästerskapet ska hundägaren vara medlem i Svenska Gråhundklubben och Gråhunden ska vara Svensk löshundschampion, eller löshundschampion i sitt hemland (gäller de två utländska hundarna).
  • Hunden ska vara HD-röntgad med resultatet A-B-C.
  • Hund som tidigare deltagit i mästerskapet kan ej kvala in igen.

Godkänd anmälan är med uppgifter enligt bifogad länk: Anmälan stängd

Sista anmälningsdag är 31 augusti.
Uttagning:
Uttagningen sker via lottdragning senast 4 veckor före tävlingsdag. Lottdragningen sker via styrelsens försorg och sänds live via Facebook. Av anmälda hundar lottas två hundar från varje delområde fram samt en finsk och en norsk hund. En reservlista per delområde och nation lottas också.

Kostnader:
Deltagande hund får boende natten inför tävlingsdagen bekostad av klubben. Eventuellt boende ytterligare natt bekostas av den tävlande. Frukost, lunch och middag tävlingsdagen bekostas av klubben.

Delområden:
Norra Norrland (Norrbotten och Västerbotten)
Södra Norrland (Jämtland, Västernorrland samt Gävleborg)
Bergslagen (Dalarna, Bergslagen och Östsvenska)
Södra (Sydsvenska och Västsvenska)
Finland
Norge  

Välkommen med din anmälan och ett stort lycka till!