Svenska Gråhundklubben bjuder in till björntest den 6-7 juli i Junsele.

Det finns plats för 6 hundar/dag, totalt 12 hundar.
Vid stort intresse företas lottning.
Pris: 1100:-/ hund och dag.
Klubben subventionerar priset med 25% till medlemmar.
Eventuellt boende ordnar ni själva.

För mer detaljerad information, gå in på
bjornhundstestarna.se
Sista anmälningsdag: 9 juni.
Anmälan sker till Johan Palmqvist 070-5629696 eller johan.palmqvist@svenskagrahundklubben.se