Den här tiden på året är ju lite speciell för oss vänner av hundar och då speciellt gråhunden. Det är ju företrädesvis nu som nya ”stjärnor” föds och vi fylls alla med hopp om jagande vänner om nåt år. Vi kan på sociala medier se fantastiska bilder på alla fina gråhundsvalpar och vi hoppas få se många av dessa på jaktprov och i utställningsringen framöver.

En liten parallell till ”valpningstider” är att vi nyligen haft årsstämma i Svenska Gråhundklubben och några förändringar har skett i klubbens styrelse. Efter några mycket drivande år av klubbens utveckling har några lämnat över stafettpinnen till nya pigga och entusiastiska förtroendevalda medlemmar. Tillsammans med er medlemmar ska vi fortsätta driva klubben för gråhunden och dess ägares bästa.

Svenska gråhundklubben är en relativt ung rasklubb och vi har kommit till en status då vi helt enkelt vuxit ur kläderna för att driva klubbens administration. Vi har helt klart problem med våra administrativa rutiner och vi har ett medlemsregister som bygger på att medlemmar hanteras som ”kunder” i våra system. Detta fungerar dåligt och ju fler vi blir ju sämre ordning och reda får vi i klubbens administration.

Därför har vi nu påbörjat en förändring som vi är övertygade kommer leda till en stor förbättring för dig som medlem. Vi utreder nu och har kommit långt i kontakterna med SKK att nyttja deras system och kompetens i att serva oss med administrativ medlemshantering. Andra klubbar som t ex Taxklubben och Stövarklubben är goda exempel på hur bra det kan bli och detta har fått oss att påbörja resan till denna stödjande funktion från SKK.

För dig som medlem kommer det bli enklare och du kommer få ett tydligare bevis på ditt medlemskap. Klubben kommer få ordning på administrationen och kan lägga mer tid på dig och din gråhund som ras. Den enda sak vi kommer be dig om som medlem i denna förändring är tillgången till ditt personnummer som behövs för att både tillgodose GDPR och för att få till automatisering av t ex adressändringar. Till detta kommer vi återkomma under våren.

I vår budget ser vi i dagsläget inget behov av att höja någon medlemsavgift vilket är mycket bra. Snart kommer en folder ut där gråhunden som ras presenteras och där vi förklarar på ett enkelt sätt vad som är viktigt ur ett avelsperspektiv, t ex vikten av att starta hundar på jaktprov. Håll utkik efter den.

Med dessa rader vill jag som nytillträdd ordförande tacka för förtroendet och samtidigt tacka avgående ordförande Jörgen Olsson för ett synnerligen gott samarbete vilket vi planerar fortsätta med. Till er gamla och nya styrelsemedlemmar och alla klubbmedlemmar vill jag rikta ett stort tack för vår start på året som visat på stort engagemang från alla.

Nu kör vi!
Med bästa hundhälsningar

Anders Johansson
Ordförande Svenska Gråhundklubben.