SE J(LÖ)CH, KOLBYJAGETS FARK, SE46442/2018, HD: AA

u: FI JCH FI UCH SE UCH SE J(LÖ)CH, NOKOTIN LINKA, FI16726/09, HD:AA
e: NORD V-11 INT&NORD UCH DK V-10 NORD J(LÖ)CH FI UCH, KOLBYJAGETS MIRO, N25538/08, HD: A

Fark är en kraftfull hane med stark könsprägel och utmärkt exteriör. Hittills tre raka Excellent varav ett CK med Cert på utställning. Han är otroligt lugn, trygg och stabil hund som har en enorm jaktlust. Fark jagar tydligt tillsammans med föraren. Kullvärde 3/6, HD index 112.

Tony Carlborg
E-postadress: carlborg.tony@hotmail.com
Telefonnummer: +4672 536 00 02