SE J(LÖ)CH, SE UCH, KOLBYJAGETS FARK, SE46442/2018, HD: AA

u: FI JCH FI UCH SE UCH SE J(LÖ)CH, NOKOTIN LINKA, FI16726/09, HD:AA
e: NORD V-11 INT&NORD UCH DK V-10 NORD J(LÖ)CH FI UCH, KOLBYJAGETS MIRO, N25538/08, HD: A

Fark är en kraftig och ståtlig hane med utmärkt exteriör och med en stark könsprägel. Han är en otroligt lugn, trygg och stabil familjehund som i nästa ögonblick visar upp en enorm jaktlust. Trots stora fina sökturer jagar han tydligt tillsammans med föraren.

Kullvärde 3/6, HD AA, index 112
Kolbyjagets Fark står till avelstjänst för lämpliga jakt- och utställningsmeriterade tikar.

Tony Carlborg, Smedjebacken
Tfn: 072-536 00 02
E-post: carlborg.tony@hotmail.com