U: J Ekobells Karma. SE17344/2017 Hd A Ögon ua.
u: SE J(LÖ)CH, MIDNIGHT DOME’S BELLA  SE10797/2012
e: SE J(LÖ)CH, SE UCH, BÄCKLIDENS ACKE  S55763/2008

E: SE J(LÖ)CH Högvaktens Tarzan. SE40063/2010 Hd A Ögon ua
u: SE UCH SE J(LÖ)CH NO J(L)CH , HÖGVAKTENS SONIA  S39148/2006
e: NO UCH NO J(L)CH SE UCH SE J(LÖ)CH , NORDMOLIA’S LEO  N06845/07

Parningens hd index: 104, ik: 0,0% . Båda hundarna har CK på utställning.

Kaitans Kennel
Helena Och Tobias Lidberg, Rättvik
E-post: kaitans@live.se
Telefonnummer: 072734092
kennelkaitans.hemsida24.se