FI JCH NORD UCH SE (LÖ)CH SE VCH, Erättären Topi SE13550/2017

U: FI JCH , METÄNPÄÄN BELLA, FI 42969/10
E: FI JCH, FI UCH, JÄNISAHTEEN KARU, FI 47342/09

Topi är en hund med mycket jaklust i och har ett bra sök med bra tempo Väldigt bra psyke Ögonlyst : UA Höftröntgad : HD A

Mer info Pernilla Karlsson 076-9023900