Svenska Gråhundklubben har härmed det stora nöjet att inbjuda till vårt andra ungdomsmästerskap! Tävlingsdag: Lördag 3/11, 2018.

Plats: Hemmamarken för den tävlande.

Sista ansökningsdag: Fredag 12/10 2018.

Avgifter: Tävlanden betalar ordinarie arvode till domaren enligt varje lokalklubbs priser på provdagen.  Svenska Gråhundklubben står för anmälningsavgiften.

Antagningsregler ungdomsmästerskapet:
Anmäld hund skall vara utställd med lägst Good som resultat på officiell hundutställning.
Hunden skall ha fyllt 1 år.
Hunden skall vara HD röntgad med A eller B som resultat, resultatet skall vara officiellt vid sista anmälningsdag.
Inga tidigare jaktprovsmeriter krävs för start!
Den tävlande skall vara betalande medlem i Svenska Gråhundklubben.
Högsta ålder för deltagande i ungdomsmästerskapet är 25 år vid tävlingsdagen.
Hunden skall ägas inom familjen (som familj räknas föräldrar och syskon).

Hundarna döms MED pejlutrustning från Tracker (Tracker står för band under tävlingsdagen) som kommer att sändas live.

Uttagning:
Tre(3) hundar från varje område (se bifogad karta) kommer tas ut genom lottning. Totalt 12 tävlanden.

Reservhundar:
2 hundar lottas ut till 1:a respektive 2:a reserv från varje område

Anmälan:
Hund och tävlande som önskar delta i tävlingen skall ha inkommit med en anmälan till Svenska Gråhundklubben senast den 12 oktober 2018. Ägare till anmäld hund skall senast 12/10-18 ha betalat sitt medlemskap i Svenska Gråhundklubben. Medlem som önskar delta i tävlingen skall vara fullbetalande/familjemedlem.

Medlem äger rätt att endast anmäla en (1) hund till tävlingen. Anmäld hund skall vara HD-undersökt fri (a eller b)och utställd med lägst good på officiell hundutställning senast vid anmälningstillfället och vara ifyllt i ansökan. Hunden måste ha fyllt 1 år på tävlingsdagen.

Tracker sponsrar vinnaren med ett Tracker halsband!  Mycket fina priser till samtliga deltagare!

Anmälan mailas till:  linnea.hansson@svenskagrahundklubben.se

 

Detta skall bifogas i anmälan:

Hundens reg nr:

Hundens chip eller tatuerings nummer:

Hundens namn:

Vaccinerad senast:

Utställd med bästa resultat:

HD status:

 

Ditt namn, adress och telefonnummer:

Ålder:

Vilket område tillhör du :

Medlem i Svenska Gråhundklubben med medlemsnr :

Har du några frågor om anmälan, regler eller plats etc, tag kontakt med Jörgen Olsson , 070-3240155. Med vänlig hälsning: Styrelsen Svenska Gråhundklubben