Nu är anmälan stängd!! för Svenska Gråhundsmästerskapen 2018.
Plats: Västernorrland
Datum: 29/9-18

SENAST 12 augusti behöver vi ha in din anmälan för att den ska räknas! Obs anmälan är nu stängd! 

 

Svenska Gråhundklubben har härmed det stora nöjet att inbjuda till årets Gråhundsmästerskap! Tävlingsdag: 29/9-2018.
Plats: Västernorrland. Arrangerande klubb: Västernorrlands Älghundklubb.
Sista ansökningsdag: 12 augusti 2018.
Avgifter: 500:-i startavgift. Ingen anmälningsavgift.

Antagningsregler Gråhundsmästerskapet: Anmäld hund skall ha tagit minst två förstapris på jaktprov samt vara HD-undersökt med godkänt resultat, samt inneha lägst Good, eller ett andrapris från officiell hundutställning. Meriterna skall vara från sitt respektive hemland.
OBS, deltagande hundar från tidigare Gråhundsmästerskap får EJ söka in på 2018 års Gråhundsmästerskap med de proven de kvalade in på till tidigare. Exempel: de prov man anmälde till mästerskapet 2017 och blev antagen på, anses förverkade.
Hundarna döms MED pejl.
Uttagningen av de tio(10) hundarna kommer att ske genom en kvoteringsmodell där åtta (8) hundar väljs ut från fyra delar av landet, två (2) från respektive område (Se bild) samt en (1) hund från Norge och en (1) från Finland.

Uttagning sker utifrån högsta totalpoäng av sina två högst poängsatta av de senaste fyra jaktproven.
Var vänlig och notera hundens poäng i anmälan och dess totalsumma. Exempel 75p, 73p, 71p, 85p = 75p + 85p = 160p
Vid lika poäng särskiljs hundarna åt genom följande regler:
Vid lika poäng går den yngre hunden före den äldre.
Vid lika ålder går tik före hane,
vid lika kön går start till den hund som i momentet sök,
erhållit högsta poäng i sök på senaste jaktprovet.
Skulle båda hundarna ha samma poäng i sök särskiljs hundarna åt genom lottning.

Reservhundar:
Samtliga hundar som inte erhåller en ordinarie tävlingsplats
hamnar på reservlistan rangordnat utifrån högsta totaltpoäng
från de två bästa proven bland de fyra senaste genomförda proven.
Skulle erbjuden hund ej närvara vid uppropstillfället på tävlingsdagen eller säga bort sin plats erhåller hund högst upp enligt turordningen på reservlistan rätt att tävla istället för icke närvarande ordinarie hund, förutsatt att denne reservhund befinner sig på plats vid uppropstillfället på tävlingsdagen.

Kvotering
Kvoterings modell 2st hundar/områdesindelning. Fyra områden samt en hund från Norge och en från Finland. Hundar som inte når fram till en ordinarie plats hamnar på reservlistan utifrån högsta totalpoäng enligt gällande regelverk. 1st hund från Norge samt 1st hund från Finland. Skulle någon hund inte bli anmäld från Norge och Finland så erhåller hund högst upp på reservlistan dennes plats.

Anmälan:
Hund och ägare som önskar delta i tävlingen skall ha inkommit med en anmälan till Svenska Gråhundklubben senast den 12 augusti 2018. Ägare till anmäld hund skall senast 12 augusti 2018 ha betalat sitt medlemskap i Svenska Gråhundklubben. Medlem som önskar delta i tävlingen skall vara fullbetalande medlem. Medlem äger rätt att endast anmäla en hund till tävlingen. Anmäld hund skall vara HD-undersökt och utställd med officiellt godkänt resultat senast vid anmälningstillfället och vara ifyllt i ansökan.

OBS anmälan via länken ovan!!!

Har du några frågor om anmälan, regler eller plats etc,
tag kontakt med Per Johansson 070-6003865 eller Markus Andersson, 070-726 33 57
Med vänlig hälsning: Styrelsen Svenska Gråhundklubben