SE J(LÖ)CH, SE UCH, ELGKLÖFEN`S TOSKA, SE43640/2015

u: SE J(LÖ)CH ELGKLÖFEN’S FILIFJONKAN, SE25225/2011
e: SE J(LÖ)CH SE UCH NO J(L)CH, NO UCH, EDHÄLLS EROZ, SE32099/2012

Ägare:
Robert-Marita-Liza Edlund
Uppfödare:
Elgklöfen´s