SE J(LÖ)CH BLOMSKOGENS E-HEXA SE23459/2016

u: SE J(LÖ)CH, HAVULAN HILLA, SE45537/2012
e: NO J(LÖ)CH, KORVENKIERTÄJÄN RINGO, FI17896/13

Ägare:
Linnéa Hansson, Årjäng
Uppfödare:
Blomskogens Kennel, Tommy Blom