Ny champion:

SE J(LÖ)CH, DIHEKAS BIRA, SE32991/2014 HD B

u: SE J(LÖ)CH, HALLIND’S PIA  SE49078/2010
e: SE J(LÖ)CH, TROLLVINDENS TJATTE  S52890/2005

 

Ägare:
Bengt Svensson, TROLLHÄTTAN
Uppfödare:
Gunnar Furvik, Skene