U: SEJ(LÖ)CH Axfeldts Drilla SE38531/2012 HD A, kv 4/7
u: J, AXFELDTS BJÖRNA  S25940/2008
e: FI JCH, VIITAN KÖPI  FIN20423/06

E: N J(LÖ)CH, SE J(LÖ)CH, Heiki, NO40343/16, HD A, kv 2/6
u: N J(LÖ)CH, Kyttäkylän Ronja, FI39689/13
e: N J(LÖ)CH, Korvenkiertäjän Ringo, FI17896/13

Heiki är en tidigt jagande hane med ett 1a pris på jaktprov vid 9 månaders ålder i Norge, färdig svensk och norsk jakt champion vid 20 månaders ålder.

Drilla har tre raka ettor på jaktprov, färdig jaktchampion före 3års ålder
Har deltagit i SM kval från Ösäk och fått vandrings pris för bästa gråhundstik 2014/15.

Förväntas friska och tidigt jagande valpar efter denna kombination, säljes enbart till jägare som anses gå jaktprov
Kombinationen är rekommenderad och godkänd i samarbete med avelsrådgivningen i Svenska Gråhundklubben samt Näks lokala avelsråd.

Axfeldts Kennel
Oskar Axfeldt, NORBERG
070-2212137