Svenska Gråhundklubben önskar alla nya och gamla medlemmar ett ”grått” nytt år!

Vi vill tacka alla som på något vis hjälper till inom klubben. Det är ett tufft lass att dra och utan er inblandade skulle det inte vara möjligt,  ingen nämnd ingen glömd!

Nu ser vi fram emot ett nytt år med nya utmaningar!

 

Mvh

Linnéa Hansson

Kenneth Jonsson

Jörgen Olsson

Markus Andersson

Roland Pahkala

Anton Bergdahl

Johan Wennberg

Jenny Olofsson

Samt valberedningen.

sketch-1482584148174