SE J(LÖ) CH, SE UCH,  Edhälls Zäta, SE 25723/2013 HD=A Öga=UA

u: SE J(LÖ)CH , SE UCH Båtforsens Cassie SE 20384/2010 HD=B AD=U
e: NO J(L),  NO UCH Skinnemoens Balder NO 2303/08 HD=A

Besitter de egenskaper som kännetecknar en gråhund, modig, djärv och energisk.

Peter Nilsson
Kronobergsgatan 6
364 31 Åseda
peter.nilsson1966@gmail.com
0702-124812