När valpar får valpar!

Visst är du rädd om din tik? Din bästa vän vill du väl ha kvar i många år? Att låta en alltför ung tik bära fram en kull valpar kan äventyra hennes hälsa och välbefinnande.
Tikar får inte paras förrän de fyllt 18 månader och tidigast vid andra löpet, det vill säga båda kriterierna måste vara uppfyllda på grund av djurskyddsskäl, då tiken måste vara fysiskt och psykiskt mogen för att kunna ta hand om sina valpar.

SKKs Uppfödar– och kennelkonsulentkommitté (UKK) har ansvar för att bland annat informera kring rutiner för uppfödning, djurskydd och vad man bör tänka på, för att föda upp hundar på ett ansvarsfullt sätt. UKK behandlar ca 500 ärenden per år som gäller olika överträdelser mot bl.a. SKKs grundregler och hälsoprogram. De allra flesta uppfödare sköter sig utmärkt men vi konstaterar en ökning av antalet tjuvparningar på alltför unga tikar, det vill säga tikar under 18 månader.Ökningen noteras företrädesvis på dvärghundar.

Man bör komma ihåg att en tjuvparning kan vara ett tecken på dålig hundhållning! Håll löptiken åtskild från egna och andras hanhundar under hela löpet. Lagbrott Att para en tik under 18 månader alternativt vid första löpet, oavsett om det är en medveten parning eller en tjuvparning, är ett brott mot Jordbruksverkets föreskrifter, utfärdade med stöd av djurskyddsförordningen, eftersom en ung tik inte är färdigutvecklad. Hundägaren riskerar att fällas i domstol för brott mot djurskyddslagen.
I september 2016 dömde Hovrätten för nedre Norrland en uppfödare för brott mot djurskyddslagen till villkorlig dom och dagsböter för att denne, åtminstone av oaktsamhet, parat en tik under 18 månader. Av lagtexten framgår att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot lagtexten kan dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Tänk dig för! Kontakta oss på SKKs kansli, ukk@skk.se eller din rasklubbs avelskommitté/avelsfunktionär, så hjälper vi gärna till att svara på dina frågor. Riskera inte din tiks hälsa och ditt eget goda namn och rykte genom att vara oaktsam. Tag hand om din bästa vän, för det är hon väl värd?

Vänliga hälsningar
SKKs Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté (UKK)