SE J(LÖ)CH Hovamossens Hessy SE34026/2013

Ägare:
Östen Svensson

 
Uppfödare:
Johan Magnisson