Ang. nya jaktprovsreglerna
Det som står i sidhuvudet är när SÄK´s regelverk för jaktprov börjar gälla f o m 2017-07-01 och t o m 2022-06-30.

Det som står i 2:a stycket är när SKK´s Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar började gälla f o m 2017-01-01 och t o m 2021-12-31.

Vad gäller skrivningen enl protokoll 4/2016 till SKK om bilanvändningen så var det sista raden som SÄK inte tyckte borde varit med, då det kan uppfattas som man legaliserar bilåkandet vid jaktprov.
SKK´s jakthundkommitté svarar ”att ändra i JhKs policy, så får det inte göras. Den har varit ute på remiss, och alla klubbar har haft möjlighet att säga sitt tidigare. Policyn är gjord så att den ska passa alla typer av jaktprov, och när vi dryftat med jurister vad definitionen är på jaktprov, så är det inte jakt i lagens mening, så länge inte syftet är att skjuta vilt under jaktprov. Det ni däremot kan göra, är att förtydliga i era anvisningar vad ni själva anser vara förenligt med er provform och bilåkande”.

Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté är de som fastställer jaktprovsregler enl. CS delegeringsordning.

 

http://joomla.alghundklubben.com/_sak/files/jaktprov/Regler_f%C3%B6r_jaktprov_med_%C3%A4lghundar_2017-07-01_till_2022-06-30.pdf

 

http://joomla.alghundklubben.com/_sak/files/jaktprov/Regler_f%C3%B6r_jaktprov_med_st%C3%A4llande_vildsvinshundar_2017-07-01_till_2022-06-30.pdf