Den 1 januari 2017 träder de nya utställningsreglerna i kraft. Visste du att det är din skyldighet att känna till reglerna när du anmäler till en utställning? Få full koll med vår sammanfattning!
I stora drag är regelverket sig likt, men några revideringar har skett inför 2017. Nyfiken på vad som är nytt? Nedan sammanfattar vi de större förändringarna.

Kastrerade hanhundar diskas
Hanhund som är kastrerad kirurgiskt kan inte få dispens för att delta på utställning, oavsett orsak till kastreringen. Med det menas att en kastrerad hanhund som kommer på utställning alltid ska tilldelas Disqualified i kvalitetsbedömningen.

Ingen hund byter klass
En hund är skyldig att delta i den klass den är anmäld. Det innebär att en hund inte får byta klass även om den exempelvis har blivit svensk utställningschampion eller erhållit de meriter som krävs för att delta i bruks/jaktklass efter anmälningstiden har gått ut. Alltså kan en utställningschampion nu även delta i öppenklass.

Hundägarens ansvar förtydligas
Hundägarens ansvar för hundens välfärd när de är på utställning förtydligas i de nya reglerna. Till exempel står det nu tydligt att det är förbjudet att utsätta hunden för farliga situationer, som hård behandling eller att lämna den i bilen när det är väldigt varmt eller kallt ute.

Nytt om svanskupering
Hundar födda i Sverige som har fått en skada på svansen efter födseln och därför svanskuperats/amputerats i Sverige på grund av veterinärmedicinska skäl kommer få delta på utställning. Då krävs det precis som vid andra skador ett veterinärintyg som är godkänt av SKK, exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund, som ska kunna visas upp på utställningen.

 

Här hittar du de nya reglerna:

http://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Regler–riktlinjer/Utstallnings–och-championatregler/

 

 

sidhuvud-start-vinter-16-17