SE J (LÖ) CH ÄLVKROKENS TROY-AL  SE32367/2011 HD A, ED 0 HD index 111

e. SE UCH J(LÖ)CH SMYGARBÄCKENS LIAN S39076/2007

u. SE J(LÖ)CH SE UCH ANKI S18469/2007

Troy har på tre raka starter kvalificerat sig för JCH  ”75,5, 78, 86,5” poäng. Erhållit 10 i skallets hörbarhet vid två tillfällen och en 9. Fanns på unghundslista 2013.  Troy kommer från en parning med starka linjer både på hanhunds och tik sidan, med tidig jakt. Troy skällde själv älg första gången vid 5 månaders ålder, har även ett cert på utställning. Troy är förutom en hund med mycket stor jaktlust, en lugn och trevlig familjehund. Står till förfogande för parning med meriterade tikar.

En lugn och trevlig familjehund: I första kullen efter. Troy födda 150202, hade alla valparna skällt älg vid 9 mån, skjutet älg för 3. Utställda vid 13 mån 3 st med res: E & CK, VG,VG. Lovande.

 

Vid intresse tag kontakt med:

Lennart Westerberg, Kalix

076-1100409, b.lennart.westerberg@hotmail.com