Svenska Gråhundklubben har härmed det stora nöjet att inbjuda till vårt första ungdomsmästerskap!

Inbjudan PDF

Anmälan Word PDF

Tävlingsdag: Lördag 29/10, 2016.
Plats: Hemmamarken för den tävlande.
Sista ansökningsdag: 12 augusti 2016.
Avgifter: Tävlande betalar ordinarie arvode till domaren enligt varje lokalklubbs priser. Svenska Gråhundklubben står
för anmälningsavgiften.

Antagningsregler ungdomsmästerskapet:
Anmäld hund skall vara utställd med lägst Good som resultat på officiell hundutställning.
Hunden skall vara HD röntgad med sämst B som resultat.
Inga tidigare jaktprovsmeriter krävs för start.
Den tävlande skall vara medlem i Svenska Gråhundklubben.
Högsta ålder för deltagande i ungdomsmästerskapet är 25 år vid tävlingsdagen.
Hunden skall ägas inom familjen ( som familj räknas föräldrar och syskon ).

Hundarna döms MED pejlutrustning från Tracker (Tracker står för band under tävlingsdagen) som
kommer att sändas live.

Uttagning:
Två (2) hundar från varje lokalklubb inom SÄK kommer tas ut genom lottning. Totalt 20 tävlanden.
Reservhundar:
2 hundar lottas ut till 1:a respektive 2:a reserv från varje lokalkubb.

Anmälan:
Hund och tävlande som önskar delta i tävlingen skall ha inkommit med en anmälan till Svenska Gråhundklubben
senast den 12 augusti 2016. Ägare till anmäld hund skall senast 12 augusti 2016 ha betalat sitt medlemskap i Svenska
Gråhundklubben. Medlem som önskar delta i tävlingen skall vara fullbetalande/familje medlem.
Medlem äger rätt att endast anmäla en hund till tävlingen. Anmäld hund skall vara HD-undersökt och utställd med
officiellt godkänt resultat senast vid anmälningstillfället och vara ifyllt i ansökan. OBS Se separat anmälningsblankett!
Tracker sponsrar vinnaren med ett Tracker halsband! Priser till samtliga deltagare.

Anmälan mailas till: johan.wennberg@svenskagrahundklubben.se

Har du några frågor om anmälan, regler eller plats etc,
tag kontakt med Johan Wennberg , 070-2709819
Med vänlig hälsning: Styrelsen Svenska Gråhundklubben